Kas kiek laiko reikia keisti automobilio variklio tepalus?

Automobilio tepalų ir filtrų keitimo dažnumas priklauso nuo automobilio modelio, eksploatavimo sąlygų ir vairavimo ypatumų.

Paprastai rekomenduojama tepalus keisti kas 5000-7500 km arba ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Jei automobilyje naudojami pilnai sintetiniai tepalai, juos gali užtekti pakeisti kas 15000-20000 km.

Nerekomenduojama apie variklio alyvos būklę sprsti vien tik pagal jos spalvą, todėl geriausia laikytis gamintojo nustatyto techninės priežiūros grafiko, pagal kurį turi būti keičiama alyva.

Rekomenduojami variklio alyvos keitimo intervalai senesniems automobiliams

Senesnių automobilių variklio alyvos (tepalų) keitimo intervalai paprastai priklauso nuo ridos ir turi du galimus priežiūros tvarkaraščius: pirmasis skirtas automobiliams, kuriais važinėjama įprastu režimu, o antrasis – automobiliams, kuriais važinėjama pasunkintomis sąlygomis. Pastaroji kategorija apima automobilio eksploatavimą esant vienai ar kelioms iš šių sąlygų:

  • daugiausia trumpos kelionės (iki 10 km atstumu)
  • itin karštas, šaltas ar dulkėtas klimatas
  • važiavimas daržnai sustabdant ir vėl pajudant iš vietos
  • kai automobiliu vežiojami sunkūs kroviniai arba važiuojama su priekaba

Jei jūsų transporto priemonės naudojimas patenka į eksploatavimo instrukcijose pateiktą pasunkintų sąlygų apibrėžimą, automobilį prižiūrėkite pagal labiau griežtą grafiką, t.y. tepalus keiskite dažniau.

Vis dėlto, jeigu automobiliu važinėjate labiau įprastomis sąlygomis, naudokite retesnius variklio alyvos keitimo periodus ir veltui neleiskite pinigų tepalų keitimo paslaugoms ar kitiems automobilio techninės priežiūros darbams, kurių jūsų automobiliui tuo metu nebūtini.

Rekomenduojami variklio alyvos keitimo intervalai naujesniems automobiliams

Daugumoje naujesnių automobilių įrengtos alyvos naudojimo trukmės monitoringo sistemos, kurios automatiškai nustato, kada reikia keisti variklio alyvą, ir apie tai praneša prietaisų skydelyje.

Ankstyvosios paprastos sistemos veikia pagal paskutinio tepalų pakeitimo laiką ir/arba nuvažiuotą kilometražą, tačiau dabartinės konstrukcijos analizuoja faktines automobilio eksploatavimo sąlygas, kad objektyviau nustatytų, kada variklio alyvos savybės galimai pradės blogėti.

Dėl šios priežasties daugelio naujesnių automobilių techninės priežiūros žinynuose apskritai atsisakoma rekomendacijų dėl griežtesnės priežiūros grafiko, nes alyvos naudojimo trukmės stebėjimo sistema automatiškai sutrumpina alyvos keitimo intervalą, kai nustato, kad automobilis eksploatuojamas pasunkintomis sąlygomis.

Kiekvieną kartą keičiant automobilio variklio alyvą, techninio aptarnavimo specialistai turėtų iš naujo nustatyti alyvos naudojimo trukmės stebėjimo sistemą. Jei alyvą keičiate savarankiškai, sistemą galite iš naujo nustatyti vadovaudamiesi automobilio savininko žinyne pateiktais nurodymais.

Rečiau keičiant alyvą naujesniuose varikliuose, būtina bent kas mėnesį vizualiai patikrinti alyvos lygį ir prireikus ją papildyti. Nors daugelis variklių tarp keitimų sunaudoja mažiau nei 1 litrą papildomos alyvos, kiti gali sunaudoti po 1 litrą alyvos kas 1000 km. Tinkamo alyvos lygio palaikymas gali padėti išvengti brangiai kainuojančio automobilio remonto; variklio nusidėvėjimas ar pažeidimai, atsiradę dėl per mažo alyvos lygio, nebus apdrausti naujo automobilio eksploatavimo garantija.

Atkreipkite dėmesį, kad jei automobilis nenuvažiuoja daug kilometrų, dauguma automobilių gamintojų rekomenduoja keisti alyvą kas 12 mėnesių, net jei techninės priežiūros priminimas dar neįsijungė.